Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Znajomość krajowych i europejskich przepisów dotyczących rozliczania i planowania czasu pracy kierowców jest kluczową kompetencją wśród profesjonalnych zespołów spedytorskich. Praktyczne korzystanie z aktualnych regulacji prawnych pozwala na uniknięcie błędów i kosztowych sankcji, a co za tym idzie ma istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy transportowej.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę, byłego inspektora PIP. Uczestnicy otrzymają bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu. Uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań przez cały czas trwania spotkania.

Szkolenie polecamy dla:

 • pracowników biur podatkowo-księgowych odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy kierowców,
 • pracowników firm transportowo-spedycyjnych,
 • wszystkich osób zainteresowanych rozwinięciem kompetencji w przedmiotowym zakresie.
 1. Czas pracy kierowców:
  • metody planowania czasu pracy kierowcom,
  • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
  • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców,
  • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy).
 1. Pakiet Mobilności:
  • okres na dostosowanie się firm do nowych wymogów,
  • kabotaż,
  • obowiązek powrotu do kraju,
  • zakaz odpoczynku w kabinie,
  • konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobilności.

 1. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki:
  • zmiany w odpoczynkach dla kierowców w związku z COVID-19,
  • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów,
  • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy,
  • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania,
  • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu,
  • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach,
 1. Dokumentowanie czasu pracy kierowców:
  • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego,
  • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE,
  • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce,
  • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu.
 1. Czas pracy:
  • zmiany związane z COVID-19,
  • nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE,
  • pojęcie czasu pracy kierowców,
  • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
  • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy.
 1. Podróż służbowa:
  • rozliczanie podróży służbowych w Polsce,
  • delegacje zagraniczne,
  • metody naliczania i rozliczania delegacji,
  • znaczenie wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r. II PZP 1/14 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. K 11/15.
 1. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP:
  • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
  • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
  • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP,
  • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców,
  • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

Były Inspektor Pracy. Wykładowca na uczelni wyższej, wieloletni trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym (przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń). Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Szkolenie odbędzie się 26 sierpnia 2021r.

Cena za osobę wynosi 350 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.