Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

UWAGA – szkolenie zostało przeniesione na 24 czerwca 2024r.

Szkolenie ma na celu:

 • omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najistotniejszych zmian,
 • udzielenie odpowiedzi na liczne pytania kadry zarządzającej oraz personelu w placówkach służby zdrowia, zarówno publicznych jak i niepublicznych, związanych z właściwą organizacją pracy w podmiotach leczniczych.
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wynikających z nowelizacji  ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
 1. Czas pracy – kluczowa definicja prawa pracy.
 2. System czasu pracy w podmiocie leczniczym.
 3. Regulamin pracy i kompetencje kierownika podmiotu leczniczego do kształtowania czasu pracy personelu.
 4. Prawo do wypoczynku.
 5. Praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, praca w porze nocnej, dodatki za pracę zmianową.
 6. Dyżur medyczny, dyżur na wezwanie, klauzula opt-out.
 7. Czas pracy kadry kierowniczej.
 8. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków dotyczących czasu pracy.
 9. Umowa o pracę, kontrakt, inne źródła stosunku pracy w sektorze zdrowotnym.
 10. Wynagrodzenie i jego składniki, wynagrodzenie jubileuszowe, odprawa, dodatki do wynagrodzenia.
 11. Minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych (nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia).
 12. Prawo do identycznego wynagrodzenia – dyskryminacja płacowa w zatrudnieniu.
 13. Naruszenie zasady równego traktowania – prawo do odszkodowania, inne odszkodowania.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i kierowników działów kadr oraz managerów i kierowników placówek medycznych.

Doświadczony radca prawny zajmujący się  zagadnieniami związanymi z prawem medycznym oraz prawem pracy. W swojej codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym podmiotów leczniczych oraz spółek handlowych funkcjonujących w branży usług medycznych jak również indywidualnych praktyk lekarskich. Reprezentuje podmioty lecznicze oraz występujących z roszczeniami pacjentów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami lekarskimi i sądami pielęgniarek i położnych.

Szkolenie odbędzie się w formie online 28 maja 2024r.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 14:30.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).