Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn.
W trakcie spotkania m.in.:

 • omówimy rolę norm technicznych,
 • wskażemy jak prawidłowo dokonywać kontroli oraz modernizacji maszyn,
 • omówimy podstawowe i dodatkowe środki ochronne,
 • wskażemy jakie są obowiązki pracodawcy przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne,
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

1.Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika:

 • podstawy prawne;
 • rodzaje kontroli i ich zakres;
 • częstotliwość kontroli;
 • wymagania kwalifikacyjne osób dokonujących kontroli;
 • dokumentowanie kontroli;
 • wymagania minimalne (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE).

 2. Rola norm technicznych:

 • struktura norm i ich ważność;
 • normy typu A, B i C;
 • zastosowanie norm do maszyn użytkowanych;
 • wyszukiwarka PN.

 3. Aspekty bezpieczeństwa:

 • formy zagrożeń mechanicznych;
 • triada bezpieczeństwa (konstrukcja wewnętrznie bezpieczna, techniczne środki ochronne, informacja dla użytkownika);
 • ochrona przez oddalenie;
 • ochrona przed zgnieceniem;
 • ochrona w przypadku  zbiegania się powierzchni elementów walcowych;
 • ochrona w przypadku powierzchni śrubowej wału;
 • ochrona przez ograniczenie siły i energii;
 • ochrona przez ograniczenie prędkości.

4. Podstawowe techniczne środki ochronne:

 • osłony stałe, ruchome i nastawne;
 • wymagania dla osłon ruchomych blokujących;
 • środki nieodgradzające dotykowe (urządzenia sterowania oburęcznego, maty czułe na nacisk, pręty, listwy  i linki do wyłączania);
 • środki nieodgradzające nie dotykowe  – aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny i bariery świetlne, głowice skanujące).

5. Dodatkowe (wspomagające) środki ochronne:

 • urządzenia zatrzymania awaryjnego;
 • ochrona przed niekontrolowanym  dopływem energii (system LOTO);
 • urządzenia spowolnienia ruchu, urządzenia krokowe i urządzenia podtrzymywane;
 • sygnalizacja bezpieczeństwa;
 • środki dostępu.

6. Obowiązki pracodawcy  przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne:

 • wymagania art. 217 Kodeksu pracy;
 • zakres weryfikacji dokumentów przy kupnie nowej maszyny.

 7. Modernizacja maszyn i zespalanie maszyn:

 • wymagania prawne;
 • przewodnik dot. stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn;
 • procedura modernizacji;
 • dokumentacja maszyny zmodernizowanej;
 • maszyna zespolona.
 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2022r.

Cena za osobę wynosi 59o zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 14:45 zajęcia
14:45 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.