Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

UWAGA: Szkolenie zostało przełożone na 12 lutego 2024 r.

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu połączonego z dyskusją z uczestnikami. Spotkanie sprzyja interakcji i wymianie doświadczeń, a wieloletnia praktyka prowadzącego dostarczy uczestnikom cennych porad i wskazówek.

1. Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzeń Prezesa NFZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, rozliczanie TISS, ryczałt, pakiet, poza pakiet).

2. Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne, zabiegowe, pakiety w AOS, zmiany wycen, współczynniki korygujące).

3. Rozliczanie świadczeń onkologicznych (szybka ścieżka onkologiczna):

  • Omówienie aktualnych wytycznych dot. karty DILO, etapów szybkiej ścieżki onkologicznej i rozliczenia Pakietu Onkologicznego
  • Kompleksowa Opieka Onkologiczna (KON-PIERS i KON-JG) – zasady, rozliczenie
  • Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych jednego z Wojewódzkich Szpitali.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2023r. w Katowicach.

 

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 590 zł netto* + 23% VAT – przy zgłoszeniach do 1 grudnia 2023 r.
  • 650 zł netto* + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 1 grudnia 2023 r.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze w formie drukowanej, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).