Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym. Uczestnicy szkolenia poznają też najważniejsze zmiany NFZ.

  1. Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 21/2023/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, rozliczanie TISS, obowiązujący od 01.02.2023r. nowy mechanizm redukcji wartości punktowej hospitalizacji ˂ 3 dni);

2. Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 12/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne, zabiegowe, pakiety w AOS, zmiany wycen, współczynniki korygujące);
  1. Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia Nr 31/2023/DGL – w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
  • Zarządzenia Nr 19/2023/DGL – w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
  1. Rozliczanie świadczeń w zakresie związanym z kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. kompleksowej opieki kardiologicznej po zawale serca, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia Nr 39/2023/DSOZ – w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych jednego z Wojewódzkich Szpitali.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Szkolenie odbędzie się 10 marca 2023r. w Łodzi:

Iness Hotel
ul. Wróblewskiego 19/23
93-578 Łódź
www.inesshotel.pl

Hotel usytuowany jest przy centrum miasta. Przy trasie E75 Gdańsk – Katowice – Wrocław, blisko Hali Sportowej Atlas Arena i Targów Łódzkich.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 590 zł netto* + 23% VAT – przy zgłoszeniach do 3 marca 2023 r.
  • 650 zł netto* + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo po 3 marca 2023 r.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze w formie drukowanej, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 16:00.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).