Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego


Od 1 stycznia 2027 roku prowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego stanie się obowiązkowe, ale już teraz można ją prowadzić w systemie c-KOB.  Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna, dlatego warto zapoznać się z nią już teraz. Przejście na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego przyniesie sporo korzyści dla właścicieli i zarządców nieruchomości, ponieważ znacznie ułatwi im pracę.

Podstawowe zalety c-KOB to:

  • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
  • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
  • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
  • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
  • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

Do korzystania z aplikacji c-KOB wystarczy proste urządzenie i przeglądarka internetowa:

Author: adminAgamon

Date: 10 maja 2024