Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Dokumentacja techniczna a wymagania PIP


Dokumentacja maszynowa jest wymagana we wszystkich zakładach pracy związanych z przetwórstwem i produkcją, w których korzysta się z maszyn i urządzeń. W razie kontroli inspektor PIP może zażądać udostępnienia dokumentacji, dlatego kluczowe jest rzetelne spełnienie kryteriów opisanych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Każda maszyna będąca w użytku musi mieć dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymogi stawiane na terenie Unii Europejskiej. Dokumentacja maszynowa zawiera ocenę ryzyka i informacje o przeznaczeniu sprzętów, a także opis działania. Dzięki dokumentacji możliwa jest identyfikacja urządzenia oraz przeprowadzanie regularnych prac serwisowych. Dokumentację sporządza zawsze producent, ale obowiązek przekazania kompletu dokumentów w razie kontroli Inspekcji Pracy spoczywa na właścicielu firmy.

Co zawiera dokumentacja techniczna?

W dokumentacji technicznej powinien znaleźć się opis ogólny maszyny wraz z rysunkami i schematami obwodów sterowania, a także wszystkie niezbędne objaśnienia dotyczące sposobu działania maszyny. Oprócz tego w dokumentacji muszą widnieć rysunki umożliwiające sprawdzenie zgodności urządzenia z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa oraz ocena istniejącego ryzyka. Dokumentacja musi zawierać również wykaz norm, które spełnia urządzenie oraz wyniki przeprowadzanych testów i badań wraz ze sprawozdaniami technicznymi. W każdej dokumentacji powinna znaleźć się instrukcja maszyny, a także deklaracja zgodności WE.

Kolejna kwestia to właściwe oznakowania maszyny, co ma na celu ułatwienie identyfikacji sprzętu. Stosuje się tabliczki znamionowe CE, które potwierdzają zgodność z wymogami zasadniczymi. Tabliczka musi być zamontowana w sposób trwały w widocznym i dostępnym miejscu. Na każdej tabliczce znajduje się nazwa produktu, numer seryjny oraz informacje o producencie.

dokumentacja

Author: adminAgamon

Date: 19 października 2022