Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Czym jest odbiór maszyn i na czym polega?


Maszyny są wykorzystywane w różnych gałęziach zarówno rolnictwa, jak i przemysłu, od produkcji samochodów, aż po wytwarzanie żywności. W zakładach tych znaleźć można od kilkudziesięciu do nawet kilkuset różnorodnych urządzeń, które powinny być zgodne z określonymi normami. Wszystkie wymagania, które musi spełniać nowo wyprodukowana maszyna, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r.z.w.m. Wymagane elementy dokumentacji technicznej określa załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. Co należy rozumieć pod pojęciem odbioru maszyny? Na czym polega cała procedura odbioru? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Czym jest odbiór techniczny maszyny?

Odbiór techniczny maszyny jest niezbędnym elementem, poprzedzającym przekazanie jej do eksploatacji. Podczas jego przeprowadzania zleceniodawca może zweryfikować zgodność maszyny z dołączoną do niej specyfikacją, sprawdzić jej działanie oraz skuteczność zabezpieczeń. Przeprowadzenie rzetelnego odbioru technicznego wymaga fachowej wiedzy z dziedziny budowy maszyn, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz znajomości zagadnień prawnych.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazują jednoznacznie, kto powinien być obecny przy odbiorze maszyn przemysłowych lub rolniczych. Odpowiedzialność za wytypowanie odpowiedniego specjalisty leży po stronie pracodawcy. Wybór konkretnego pracownika uzależniony jest od posiadanej przez niego wiedzy, która pozwoli na sprawdzenie zgodności maszyny z obowiązującymi wymogami. Z tego też powodu wiele firm zatrudnia osoby wyspecjalizowane w tym zakresie.

Sprawdzanie zgodności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kontroli oświetlenia, elementów sterowniczych, zabezpieczeń, umieszczenia pulpitu głównego czy awaryjnego wyłączania.

Odbiór taki przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.  Ma to na celu upewnienie się, że urządzenie będzie pracować prawidłowo w danym miejscu, zapewniając bezpieczeństwo używających je osób.

Na czym polega procedura odbioru?

Brak jest uwarunkowań prawnych co do formy odbioru. Podczas odbioru maszyn przemysłowych konieczne jest sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kwestie te różnią się w zależności od stanu urządzeń. W przypadku maszyn prosto z fabryki wystarczy przekazanie deklaracji zgodności i oznakowanie CE. W sytuacji odbioru egzemplarza używanego konieczne jest jego dokładne sprawdzenie i sporządzenie stosownego protokołu. Oddzielnym tematem są weryfikacje maszyn po zamontowaniu na stanowisku, które dotyczą maszyn nowych i używanych, a także po wykonanych pracach modyfikacyjnych. W takim przypadku kontroli dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

maszyna przemysłowa

Author: adminAgamon

Date: 28 lipca 2022