Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Czy prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej to obowiązek?


Działania placówek ochrony zdrowia skupiają się przede wszystkim na pomocy pacjentom – obsłudze wizyt lekarskich, zabiegów, operacji, badań, a także prowadzeniu działań profilaktycznych i rehabilitacji. Udzielanie świadczeń w ramach umów podpisywanych z NFZ oznacza jednak także konieczność realizacji wielu wymogów formalnych, choćby związanych z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Zagadnienia dotyczące szczegółów działania takich systemów nie zawsze są proste, istnieje jednak szeroka oferta szkoleń ułatwiających ich wdrażanie i bieżącą obsługę. Przekonajmy się, jak wygląda kwestia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie cyfrowej.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Wiele podmiotów prowadzących działalność związaną z ochroną zdrowia od dawna prowadziło znaczną część dokumentacji w formie elektronicznej, co znacznie upraszczało obsługę wizyt lekarskich i wykonywanie wszystkich procedur medycznych. Wraz ze zmianami obowiązujących przepisów obsługa formalności związanych z udzielaniem świadczeń musi się odbywać przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Dotyczy to wystawiania recept w postaci cyfrowej (e-recepty), skierowań procedur (e-skierowania), a także zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawę (e-zlecenia). W postaci cyfrowej muszą być też zapisywane informacje o dokonanej diagnozie schorzenia, wynikach przeprowadzonych badań, wykonanych świadczeniach medycznych oraz zaleceniach co do dalszego postępowania. Zakres danych umieszczanych w systemie to m.in. rodzaj zastosowanego leczenia, przepisane leki, a w razie potrzeby środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z okresem ich stosowania i dawkowaniem. Będą to także zapisy o wyznaczonych wizytach kontrolnych czy rokowaniach. W formie elektronicznej wystawia się także kartę informacyjną z leczenia szpitalnego oraz wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Szkolenia z prowadzenia EDM

Obsługa systemów służących do realizacji zadań związanych z prowadzeniem EDM udostępnianych przez ZUS nie zawsze jest prosta i intuicyjna, dlatego personel placówek medycznych często potrzebuje szkoleń. Pozwala to na sprawne przetwarzanie danych medycznych, będąc wsparciem dla lekarzy, a jednocześnie oznacza łatwy do nich dostęp oraz oszczędność czasu.

medyczna elektroniczna dokumentacja

Author: adminAgamon

Date: 20 lipca 2021