Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Czym jest deklaracja zgodności?


Wszystkie towary wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania jasno określone w dotyczących ich przepisach szczegółowych. Jednym z nich jest posiadanie deklaracji zgodności, która dodatkowo przekazuje nabywcy ważne informacje na temat konkretnego wyrobu, co jest szczególnie istotne w przypadku materiałów oraz maszyn i urządzeń przemysłowych. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu tego dokumentu i sprawdźmy, z czym wiąże się jego uzyskanie.

Jaką rolę odgrywa deklaracja zgodności?

Wiele materiałów, maszyn i urządzeń jest wykorzystywanych w zastosowaniach, w których ich prawidłowe działanie, stabilny skład czy zachowanie w określonych warunkach mają duży wpływ na bezpieczeństwo, a wszelkie odstępstwa mogą doprowadzić nie tylko do zmniejszenia ich użyteczności, skrócenia żywotności czy pogorszenia właściwości wyrobu końcowego, ale także powodować zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. W przypadku większości produktów, przy których liczy się dokładne spełnianie precyzyjnie określonych parametrów technicznych, funkcjonują więc oficjalne normy wskazujące, jaka powinna być ich charakterystyka, proces produkcji czy procedura testowania. Sposobem na zagwarantowanie, że konkretna rzecz została wyprodukowana z uwzględnieniem zapisów norm, będzie deklaracja zgodności WE oraz umieszczany na wyrobie znak CE, będący jej graficznym potwierdzeniem.

W jaki sposób uzyskuje się deklarację zgodności?

Deklaracja zgodności WE jest dokumentem, który powinien być dołączony do sprzedawanego wyrobu. Deklarację sporządza producent i jest ona formą oświadczenia, że produkt, np. maszyna lub urządzenie spełnia wymogi stosownych norm, które muszą zostać dokładnie podane. Dodatkowym elementem jest umieszczenie na produkcie znaku CE, który jest potwierdzeniem posiadania deklaracji, a tym samym faktu, że sprzęt jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Producenci mają także możliwość uzyskania certyfikatu zgodności WE. W takim przypadku dokument jest wystawiany przez akredytowane laboratorium, które prowadząc niezależnie badania, weryfikuje, czy odpowiada on wymaganiom konkretnych norm. Deklaracja zgodności WE często jest potocznie nazywana deklaracją zgodności CE lub certyfikatem CE, nazwy te nie występują jednak w oficjalnych dokumentach i są używane jedynie informacyjnie.

ikona deklaracji

Author: adminAgamon

Date: 16 lipca 2021