Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

O co chodzi z Dyrektywą Nowego Podejścia?


Dyrektywy Nowego Podejścia to wytyczne prawne obowiązujące wszystkie kraje będące członkami Unii Europejskiej. Ich stworzenie miało na celu likwidację barier handlowych, które były wynikiem różnych systemów prawnych w każdym z krajów członkowskich. Obecnie wszystkie wyroby produkowane w Unii i sprowadzane do Unii muszą spełniać wymagania dyrektyw (jednej bądź kilku). Dyrektywy Nowego Podejścia mówią też o znaku CE, potwierdzającym zgodność danego wyrobu ze wspomnianymi normami.

Czym jest znak CE?

CE to skrót od Communauté Européenne (Wspólnota Europejska). Producent, który się nim posługuje, musi posiadać też deklarację zgodności dla danego wyrobu. Jeśli któraś z upoważnionych instytucji kontrolnych zażąda jej przedstawienia, producent zobowiązany jest do jej okazania. Oznakowanie CE znacząco ułatwiło przepływ towarów w granicach Unii Europejskiej. Pracownicy w wielu firmach są często wysyłani na specjalne szkolenia dla produkcji, by lepiej poznali dyrektywy obowiązujące w ich branżach.

Istnieją też zalecenia dotyczące stosowania znaku CE. Musi on być umieszczony m.in. zgodnie z jego prawnym formatem, w sposób widoczny, trwały i czytelny.

Ocena zgodności

Dyrektywy wskazują, jak przeprowadza się ocenę zgodności. Najczęściej robi się to na podstawie modułów opisanych w dyrektywach. Część z nich może zrealizować sam producent, jednak część realizują uprawnione jednostki. Wyniki badań danego produktu przedstawione są w raportach, na podstawie których wydawany zostaje certyfikat zgodności CE.

Nieuprawnione korzystanie ze znaku CE

Producentom i importerom zdecydowanie nie opłaca się używanie znaku CE bezprawnie. Za ten czyn grożą im bardzo wysokie grzywny (lub nawet więzienie). Produkt może być całkowicie wycofany z rynku Unii Europejskiej. Podobnie dzieje się, gdy produkt posiada znak CE, lecz spełnia wymogi tylko jednej dyrektywy, a powinien kilku.

ikona CE

Author: adminAgamon

Date: 15 lipca 2021