Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis

Prowadzimy szkolenia dla służby zdrowia dostosowane do zmieniającego się prawa. Szkolimy min. dyrektorów, lekarzy, pracowników administracyjnych, kadrowe oraz pielęgniarki, zarówno placówek prywatnych, jak i publicznych. Dzięki najlepszym ekspertom oraz ogromnemu doświadczeniu, nasze kursy medyczne otrzymują najwyższe noty i przekładają się na bezpośredni sukces placówki. Tym samym ich zarządcy mogą przygotować się na sprawniejsze działanie pracowników w trudnych sytuacjach związanych np. ze skargami pacjentów czy bieżącymi zmianami w NFZ.
Świadomość tych ostatnich jest kluczowa, aby placówka mogła zapewniać najwyższą jakość usług pacjentom i działać zgodnie z obowiązującymi zasadami nakładanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Tematyka kursów medycznych

Nasza oferta szkoleń dla służby zdrowia jest kompleksowa i obejmuje takie zagadnienia jak:

  • zmiany w NFZ w tym ogólne warunki umów i kontraktowanie,
  • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
  • prawidłowe tworzenie list oczekujących
  • ewidencjonowanie świadczeń,
  • RODO w zakresie ochrony zdrowia i troski o prywatność pacjentów,
  • zarządzanie jakością w placówkach służby zdrowia,
  • metod pracy z trudnymi pacjentami.

Bazując na wieloletniej współpracy z licznym gronem doświadczonych wykładowców jesteśmy również w stanie przygotować szkolenia z innej, interesującej Państwa tematyki. Jeśli potrzebują Państwo kursów medycznych z pokrewnych działów, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia szczegółów. Chętnie przekażemy naszą propozycję w tym zakresie.

Jaką formę mają szkolenia dla służby zdrowia?

Stawiamy na podejście, które łączy teorię z praktyką tak, aby na przykładach z życia mogli Państwo zapoznać się z konkretnymi zagadnieniami i je utrwalić. Dajemy także możliwość zadawania pytań podczas prowadzonych kursów medycznych.

Kiedy odbywają się kursy?

Poszczególne tematy i terminy z obszaru szkoleń dla służby zdrowia znajdują się poniżej. Staramy się dostosowywać je do aktualnych zmian w prawie medycznym. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją któregoś z nich w formie zamkniętej, bardzo prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. Chętnie dostosujemy się do potrzeb i zapewnimy najwyższą jakość usług gwarantowaną przez naszych doświadczonych szkoleniowców.

Aktualne dostępne szkolenia

Elektroniczna dokumentacja medyczna – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. i przepisy ustaw

Program uwzględnia najnowsze regulacje o EDM i e-skierowaniach oraz związane z COVID-19

Rozliczanie i ewidencja świadczeń medycznych w oparciu o aktualne przepisy

z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.

Struktura organizacyjna Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

w świetle zmian ustawowych i ministerialnych

RODO w jednostce medycznej

Kodowanie, ewidencja i rozliczanie świadczeń medycznych

Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie realizować i rozliczać świadczenia medyczne w ramach umów z NFZ i zoptymalizować przychód za zrealizowane świadczenia.

Jak korzystnie rozliczyć kartę DiLO

Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

Usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ.

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ujęcie praktyczne.

Skargi pacjentów

Jak rozwiązywać w praktyce problemy natury prawnej i psychologicznej

Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

Szkolenie w przystępny sposób krok po kroku wyjaśnia proces rozpatrywania skarg. Warsztaty prowadzone są przez dwóch niezależnych ekspertów – prawnika i psychologa.

Realizacja i kontrola umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie porusza wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ. Omawiane są konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Kontrola NFZ w praktyce

zmiany w przepisach dotyczących kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2019r.

Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umów z NFZ

Pakiet kolejkowy, zmiany w ogólnych warunkach umów, nowe zasady ustalania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek

Kontraktowanie świadczeń

ze szczególnym uwzględnieniem AOS

Statystyka medyczna

Po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

RODO w ochronie zdrowia

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych i dokumentacji medycznej w placówkach z branży ochrony zdrowia zgodnie z nowymi przepisami

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ – nowe zasady. Jak się przygotować i jak postępować w trakcie i po zakończeniu kontroli?

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia

Listy oczekujących

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

Praktyczne warsztaty kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem

NADWYKONANIA – Dochodzenie zapłaty przed NFZ i sądami

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Najnowsze zmiany w prowadzeniu działalności leczniczej i zasadach realizacji umów z NFZ oraz zmiany w związku ze stanem epidemii

Odwiedź nas