Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest odrębną dziedziną techniki nie mającą żadnych cech wspólnych z jakąkolwiek technologią obróbki metali. Zapraszamy do uczestnictwa w kursach z dziedziny technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych służących doskonaleniu kwalifikacji pracowników. W odróżnieniu od innych szkoleń łączą one teorię z doradztwem i konsultacjami. Trenerzy na bieżąco wyjaśniają wszelkie problemy i odpowiadają na pytania uczestników.

Program szkolenia w formie otwartej zawiera również osobą część konsultacyjno – doradczą, w czasie której omawiane są konkretne problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się uczestnicy szkolenia, w oparciu o przywiezione przez nich wadliwe wyroby i np. wypraski z wlewkami. Natomiast szkolenia realizowane w formie zamkniętej zawierają w sobie ćwiczenia (3-4 godz. do uzgodnienia) prowadzone bezpośrednio przy pracujących maszynach, analizę problemów technologicznych, dyskusję procedur i wad wyrobów.

 • Mistrzowie
 • Technolodzy
 • Inżynierowie produkcji
 • Konstruktorzy
 • Pracownicy kontroli jakości i obsługi ruchu

DZIEŃ I i II

 1. Własności przetwórcze tworzyw sztucznych.
 2. Procesy zachodzące w formie wtryskowej.
 3. Skurcz i dokładność wymiarowa wyprasek.
 4. Technologiczność wyrobów z tworzyw sztucznych.
 5. Wpływ budowy formy na jakość i efektywność produkcji.
 6. Obsługa form z gorącymi kanałami.
 7. Ustawianie i prowadzenie procesu wtryskiwania-obsługa sterowników.
 8. Procedury usuwania wad wyprasek.
 9. Chłodzenie i ogrzewanie form – podłączenia, kontrola, regulacja.
 10. Przeglądy, konserwacja form i środki pomocnicze.

Andrzej Zwierzyński, Szymon Zięba – wywodzą się z Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Produkcji – Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i mają zarówno doświadczenie dydaktyczne, jak też – dzięki wieloletniej pracy w przemyśle – dużą wiedzę praktyczną: technologiczną i konstrukcyjną. Każdy z nich potrafi obsługiwać nowoczesne wtryskarki i określać poprawność prowadzonego procesu i jakość formy.

Odwiedź nas