Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Od 1 lipca 2024 r. wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

W trakcie szkolenia poza innymi elementami ustawy o jakości w opiece zdrowotnej tj. autoryzacja podmiotów leczniczych czy nowe zasady udzielania akredytacji, poznasz praktyczne aspekty budowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem i możliwości jego integracji z innymi istniejącymi systemami jakości w placówce.

 1. Założenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
 2. Autoryzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą – kryterium finansowania szpitali ze środków publicznych.
 3. Nowe zasady akredytacji w ochronie zdrowia – kierunki zmian.
 4. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem – obligatoryjny od 1 lipca 2024r.:
  1. Wskaźniki jakościowe – nowy sposób pomiaru jakości w ochronie zdrowia – założenia.
  2. System monitorowania zdarzeń niepożądanych:
   • Omówienie etapów monitorowania zdarzeń niepożądanych.
   • Przykłady zderzeń niepożądanych.
   • Przykłady metod dochodzenia przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych.
   • Przykładowa procedura monitorowania zdarzeń niepożądanych.
   • Przykłady metod wykorzystywanych w celu minimalizacji zdarzeń niepożądanych.
  3. Zarządzanie ryzykiem:
   • Ogólne omówienie etapów zarządzania ryzykiem.
   • Przykłady narzędzi do zarządzania ryzykiem.
   • Przykłady ryzyk w działalności szpitala.
   • Przykłady postępowania z ryzykiem.
  4. Omówienie najważniejszych elementów składowych wew. systemu jakości.
  5. Praktyczne wskazówki do wdrożenia ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.
  6. Metody integracji i sposób wykorzystania istniejących elementów systemów jakości w podmiotach leczniczych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli i kierowników placówek medycznych,
 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi,
 • menadżerów ochrony zdrowia,
 • dyrektorów szpitali,
 • lekarzy działających jako prywatne praktyki lekarskie,
 • osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za jakość w placówkach medycznych tj.. Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością,
 • osób zainteresowanych problematyką jakości w ochronie zdrowia.

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Autor kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów jakości wg ISO w ochronie zdrowia oraz prelegent wielu szkoleń poświęconych jakości w sektorze medycznym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w obszarze modułów poświęconych zarządzaniu jakością w podmiotach leczniczych. Ekspert Wolters Kluwer, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów – Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Ukończył studia menadżerskie – Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Posiada kompetencje z zakresu zarządzania projektami – certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji – certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ukończony kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 17 września 2024r.

Układ zajęć:

 • 10.00 – 14.00 – zajęcia
 • 14.00 – 14.15 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).