Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego weryfikowania i sporządzania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
 • Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE,
 • Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,
 • Dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz
 • przepisami i rozporządzeniami krajowymi.
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Importerzy,
 • Służby BHP

1. Wprowadzenie – znaczenie dokumentacji.

2. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z dokumentacją.

3. Podstawowy zakres dokumentacji technicznej dla maszyny:

 • dokumentacja konstrukcyjna – produkcja seryjna i jednostkowa,
 • dokumentacja oceny ryzyka,
 • sprawozdania techniczne.

4. Wymagania dla Instrukcji obsługi wg DM 2006/42/WE – szczegółowy zakres instrukcji obsługi:

 • ogólny opis maszyny z rysunkami i schematami,
 • przeznaczenie maszyny (użycie niedozwolone),
 • instrukcje montażu i instalacji (emisja hałasu),
 • ryzyko resztkowe,
 • instrukcje sposobu transportu , przenoszenia, przechowywania,
 • instrukcje konserwacji i regulacji,
 • inne informacje związane z ryzykiem użytkowania.

5. Wymagania dla Instrukcji stanowiskowej wg RMPIPS.

6. Wymagania Dokumentacji Technicznej dla maszyny nieukończonej:

 • dokumentacja konstrukcyjna przy produkcji jednostkowej i seryjnej,
 • sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów.

7. Deklaracja zgodności dla maszyny, maszyny nieukończonej:

 • omówienie wymagań,
 • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej,
 • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE – błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.

8. Zakres odpowiedzialności osób opracowujących dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i montażu.

9. System kar za wprowadzenie niezgodnych maszyn.

10. Przykład podstawowej zawartości instrukcji obsługi i montażu – dobrze wykonana instrukcja jest gwarantem prawidłowego użytkowania.

11. Dyskusja, odpowiedz na indywidualne zapytania.

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu

Szkolenie odbędzie się 09 października 2020r. we Wrocławiu:

Hotel InVite****
ul. Hubska 52-54
50-502 Wrocław

Hotel InVite położony jest w centrum Wrocławia, w odległości 10 minut od Starówki. Lokalizacja i dogodny układ komunikacji miejskiej pozwala na szybkie dotarcie do lotniska, autostrady, dworca PKP i PKS. W pobliżu znajduje się Aquapark ze strefą wellness i SPA oraz Browar Mieszczański.


CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 650 zł netto + 23% VAT.
 • 700 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.