Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Maszyny, urządzenia oraz inny sprzęt roboczy użytkowany na terenie Polski musza spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek ten wynika z dyrektywy 2009/104/WE, która potocznie nazwa na jest „dyrektywą narzędziową”. Trzeba wiedzieć, że minimalne wymagania dotyczą zarówno spraw organizacyjnych jak i technicznych, zarówno dla maszyn starych (używanych) jak i w pewnym zakresie nowych, a za ich spełnienie odpowiedzialny jest pracodawca.

Zapraszamy na szkolenie podczas którego:

 • zapoznamy uczestników z aktualnymi wymaganiami
 • pomożemy zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań zgodnie z DN 2009/109/WE,
 • przekażemy wskazówki odnoście wymaganej dokumentacji,
 • dokonamy analizy zgłaszanych przez uczestników problemów i przykładów.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma GRATIS przykładowe materiały:

 • lista kontrolna – minimalne wymagania,
 • karty oceny ryzyka.

Szkolenie odbywa się na żywo, w czasie rzeczywistym.
Przez cały czas jego trwania istnieje możliwość zadawania pytań wykładowcy.

1.Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DN 2009/104/WE.

2. Omówienie dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego DN 2009/104/WE:

 • omówienie struktury
 • zakres zastosowania

3. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z DN 2009/104/WE.

4. Akty prawne związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań bhp.

5. Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn starych.

6. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp wg DN 2009/104/WE.

7. Ocena ryzyka:

 • algorytm oceny ryzyka
 • ocena ryzyka – dokumentowanie
 • redukcja ryzyka
 • informowanie o ryzyku resztkowym
 • metody oceny ryzyka

8. Wymagania Instrukcji obsługi.

9. Modernizacja a Modyfikacja maszyny.

10. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp na wybranych przykładach.

11. Zakres odpowiedzialności pracodawcy.

12. Ćwiczenie – określenie niezgodności, z minimalnymi wymaganiami bhp oraz określenie ryzyka powstałego na skutek tych niezgodności.

 • menedżerowie
 • pracodawcy
 • dyrektorzy produkcji
 • dyrektorzy techniczni,
 • szefowie, kierownicy utrzymania ruchu,
 • importerzy,
 • przełożeni i pracownicy służb BHP,
 • oraz inni zainteresowani przedmiotowym zakresem

Ekspert związany z Politechniką Poznańską. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

Szkolenie odbędzie się 20 grudnia 2023r.

Cena za osobę wynosi 650 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 09:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).