Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców oraz ich wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informację w zakresie wymogów formalnych obowiązywania norm prawnych z odniesieniem się do wymiaru najlepszych praktyk w danym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wraz z ćwiczeniami.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy i specjaliści działów kadr i płac,
 • osoby zarządzające firmami,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • spedytorzy,
 • kierowcy,
 • logistycy,
 • osoby kierujące działami trasportu w firmach,
 • osoby rozliczające czas pracy kierowców.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie pracownika kierowcy:

 • dokumentacja pracownicza,
 • wymogi formalne przy zatrudnianiu


2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
:

 • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów,
 • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy,
 • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania,
 • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu,
 • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach.


3. Czas pracy kierowców
:

 • metody planowania czasu pracy kierowcom,
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
 • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców,
 • kierowcy małych samochodów osobowych do 3,5 tony.


4. Dokumentowanie czasu pracy kierowców
:

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy, przewożącego osoby i dla kierowcy autobusu miejskiego,
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE,
 • ewidencja czasu pracy,
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce,
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu.


5. Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP
:

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP,
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców w zakresie podmiotów uczestniczących w transporcie drogowym,
 • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.


6. Podróże służbowe -€“ rozliczanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
.


7. Objęcie samo zatrudnionych oraz osób wykonujących pracę na podstwie umów cywilnoprawnych zakresem ustawy o transporcie drogowym.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców oraz wynagrodzeń. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie prawa pracy w organach kontroli i nadzoru nad prawną ochroną pracy w tym bhp. Wykonywał pracę w admnistracji publicznej oraz w podmiotach prywatnych w związku z czym posiada wiedzę i umiejętności rozstrzygania zagadnień prawnych z punktu widzenia i pracodawcy jak i organu państwowego.
Posiada doświadczenie w pracy w Agencji Zatrudnienia w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników oraz kierowania pracowników do pracy zagranicą. Zajmował się rónież projektami związanymi z dzialanością agencji pracy tymczasowej.