Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu pracy w rejestracji medycznej. Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z organizacją pracy w rejestracji medycznej oraz obsługą pacjenta. Pozna również podstawowe zasady prowadzenia, udostępniania oraz przechowywania dokumentacji medycznej w placówce medycznej.

1. Organizacja pracy w rejestracji w tym:

 • Organizacja stanowiska pracy.
 • Formy rejestracji pacjentów.
 • Zadania i obowiązki rejestratorki medycznej.

2. Obsługa pacjent w tym:

 • Obsługa pacjenta/klienta.
 • Radzenie sobie w stresowych sytuacjach.
 • Umiejętność aktywnego słuchania.

3. Dokumentacja medyczna

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 • Archiwizowanie dokumentacji medycznej.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które planują rozpocząć lub rozpoczęły po raz pierwszy pracę na stanowisku pracownika rejestracji w placówce medycznej.

Manager operacyjny, doradca w obszarze healthcare oraz HR z wieloletnim doświadczeniem. Koordynuje kluczowe procesy w placówkach medycznych, takich jak: zarządzanie pracą recepcji, rekrutacją, zarządzanie zespołem (w tym dział karty onkologicznej DiLO) i procesami w placówce medycznej, sprzedaż i kompleksowa obsługa klienta. Zarządza zespołem pracowników szczególnie w kontekście optymalizacji kosztów zatrudnienia. Buduje zaangażowane i efektywne zespoły od podstaw (w tym rekrutacja i selekcja). Potrafi motywować pracowników poza aspektem finansowym. Świetnie buduje komunikację w zespole, potrafi zdiagnozować problemy komunikacyjne i wykorzystywać komunikację do skutecznego zarządzania. Od 15 lat zarządza i prowadzi zespoły medyczne, ma za sobą około 600 godzin szkoleń dla branży medycznej.

Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2023r.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 13:30:

 • 10:00 – 13:00 zajęcia
 • 13:00 – 13:30sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

facebook@2

Odwiedź nas