Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

W trakcie realizowanych przez nas szkoleń pracownicy placówek medycznych często opisują trudne sytuacje, z którymi spotykają się w swojej pracy. Nierzadko sytuacje te są dużym zaskoczeniem nawet dla osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Przykłady takich sytuacji i zachowań to:

 • nierealne oczekiwania, czy wręcz żądania ze strony pacjenta, często przez pracowników służby zdrowia nazywane postawą roszczeniową pacjenta,
 • wymuszanie działań, również takich które są niezgodne z przepisami prawa,
 • emocjonalna reakcja (krzyk, agresja) w rozmowie z pracownikami placówki medycznej, zdarzają się również groźby lub szantaż.

Jak najlepiej poradzić sobie w takich sytuacjach?

Jaki jest sposób na agresję i roszczeniowość pacjentów?

Co zrobić, by nie dopuścić do eskalacji negatywnych zachowań mogących skutkować
odpowiedzialnością prawną lub utratą dobrej opinii wśród pacjentów?

Należy wcześniej przygotować się na takie sytuacje. Nasze szkolenie – w odróżnieniu od innych – łączy poradnictwo prawne z psychospołecznym. Warsztaty prowadzone są przez dwóch niezależnych ekspertów – prawnika i psychologa – dzięki czemu uczestnicy otrzymują dwa szkolenia w jednym: szkolenie prawne i szkolenie z zakresu obsługi pacjenta!

Trenerzy na bieżąco wyjaśniają wszelkie problemy i odpowiadają na pytania uczestników:

• wyjaśniamy jakie prawa ma personel medyczny a jakie pacjenci i jakie odpowiadają tym prawom zobowiązania obu stron, podajemy konkretne podstawy prawne, na które można powołać się w każdej trudnej sytuacji, proponujemy konkretne rozwiązania, które zabezpieczą interesy placówki i personelu,
• doradzamy jak reagować w trudnych i konfliktowych sytuacjach od strony psychologiczno-społecznej. Proponujemy techniki i sposoby zachowania, które pozwolą pracownikom placówki budować pozytywne relacje z pacjentem lub zminimalizować poziom jego niezadowolenia.

Nasze zajęcia powstały na bazie konkretnych sytuacji z którymi mieli do czynienia pracownicy placówek medycznych. W szkoleniach wykorzystujemy filmy edukacyjne – dzięki temu nawet trudne tematy przekazujemy w atrakcyjnej formie – co zwiększa efektywność nauki.

Szkolenie skierowane jest do personelu mającego bezpośredni kontakt z pacjentem, a w szczególności do:

 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • sekretarek medycznych,
 • rejestratorek,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

1. Prawa pacjenta i odpowiadające im prawa personelu:

 •  w jaki sposób informować pacjenta o przysługujących im prawach i obowiązkach? Jak to zrobić, by informacja była zgodna z prawem i jednocześnie budowała pozytywny wizerunek placówki medycznej?
 • język informacji – jak informować, by pacjent zrozumiał przekazywane informacje?
 • jak wykorzystać wiedzę o prawach pacjenta do egzekwowania swoich praw (personelu placówki medycznej)?

2. Pacjent roszczeniowy:

 • jak reagować, gdy pacjent chce wymusić niezgodne z prawem/nienależne mu świadczenia/działania? (np.naleganie na przyjęcie po godzinach czy domaganie się skierowania na niezasadne badania)?
 • agresja słowna – jak powstrzymać krzyk i wulgarny język?

3. Organizacja przyjęć pacjentów:

 • rejestracja jako wizytówka placówki medycznej
 • konflikty kolejkowe przy rejestracji – jak rozładowywać „napięte” sytuacje?
 • jak egzekwować prawidłowe skierowania i inne dokumenty?
 • co robić, gdy pacjent rezygnuje z terminu? Co robić, gdy pacjent nie chce czekać w kolejce i domaga się natychmiastowego przyjęcia?
 • podawanie danych przez pacjentów, wywoływanie pacjenta do lekarza – jak to robić uprzejmie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?
 • długie terminy oczekiwań – jak przekazywać informację, by zminimalizować poziom niezadowolenia pacjenta?

4. Dostęp do dokumentacji medycznej – zasady, informacje o stanie zdrowia i dokumentacji – nowe przepisy.


5. Odmowa wykonania świadczeń przez personel medyczny:

 • w jakich sytuacjach można odmówić udzielania świadczeń?
 • jak poinformować o odmowie leczenia?

6. Godność i intymność pacjenta i personelu:

 • wady i zalety obecności w czasie udzielania świadczeń innych osób; obecność studentów w trakcie badania – jak namówić na to pacjenta?
 • jak rozmawiać z pacjentem na tematy intymne? – od rejestracji po gabinet lekarski
 • czego nie robić – jakie działania/zachowania/słowa ze strony pracowników placówki medycznej są odbierane przez pacjentów jako „obdarcie” z intymności.

7. Trudne przypadki:

 • opiekun pacjenta jest pod wpływem alkoholu,
 • propozycja korupcyjna,
 • nagrywanie czynności personelu,
 • pacjent grozi złożeniem skargi, np. do NFZ,
 • rodzina nie chce odebrać pacjenta ze szpitala,
 • pobieranie opłat za świadczenia – gdy pacjent odmawia zapłaty lub kwestionuje wysokość opłaty,
 • udzielanie informacji o stanie zdrowia przez telefon lub internet.
 1. Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.
 2. Trener, konsultant, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoli i doradza od 19 lat. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji społecznych. Jest autorką szkoleń i prowadzi warsztaty dotyczące komunikacji klinicznej (komunikacji z pacjentem i obsługi pacjenta). Ma również doświadczenia związane ze szkoleniami i doradztwem dotyczącym podnoszenia jakości usług i budowania standardów obsługi. Współpracowała z ponad 200 firmami z różnych branż. Ma doświadczenie w szkoleniach dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2018r. we Wrocławiu:

 

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE– pobierz

facebook@2

Odwiedź nas