Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych związanych z COVID-19. Uzyskane informacje stanowić będą  podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

Program

  1. Przepisy prawne realizacji i rozliczana świadczeń COVID-19.
  2. Rozliczanie świadczeń realizowanych w ramach umów COVID-19 (szpitale I, II, II i IV poziomu oraz szpitale tymczasowe).
  3. Rozliczanie chorych z COVID-19 w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne (JGP, TISS).
  4. Pozostałe świadczenia dedykowane COVID-19 (np.rehabilitacja, stomatologia).

Dodatkowe środki dla placówek medycznych, w tym „dodatki covidowe” dla personelu medycznego.

Prelegent

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych jednego z Wojewódzkich Szpitali.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.