Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Zawarcie umów z NFZ oznacza dla świadczeniodawcy konieczność wypełnienia wielu zobowiązań, które określone zostały w przepisach prawa oraz w treści umowy. Zobowiązania nie są  niezmienne, często wprowadzane są nowelizacje dotyczące warunków realizacji umów, a świadczeniodawca jako podmiot leczniczy musi za zmianami nadążać.

Szkolenie ma przybliżyć świadczeniodawcom w przystępny sposób  zmiany wprowadzone w ciągu ostatniego półrocza, w szczególności dotyczące:

 • ogólnych warunków umów,
 • pakietu kolejkowego,
 • zwrócić uwagę na sposób wypłacania dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek, wobec zapowiedzi Ministra Zdrowia o nieprawidłowościach i kontrolach w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, lub uczestniczących w zarządzaniu.

1. Istotne zmiany w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Dodatkowe obowiązki informacyjne świadczeniodawcy.
 • Zmiany dotyczące nakładania i egzekwowania kar umownych.
 • Wprowadzenie rejestru kar umownych.

2. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, wypłacany przez NFZ na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Zasady ustalania wzrostu wynagrodzenia.
 • Interpretacje Ministra Zdrowia co do zaliczania składników wynagrodzenia na poczet wzrostu wynagrodzenia.
 • Zapowiedź kontroli NFZ sposobu wypłacania wzrostu wynagrodzenia – jak się przygotować.

3. Pakiet kolejkowy:

 • Jakie przepisy regulują pakiet kolejkowy i co się zmieni w 2020 roku.
 • Harmonogramy przyjęć.
 • Zasady prowadzenia list oczekujących.
 • Obowiązki placówki wobec NFZ w zakresie pakietu kolejkowego – sprawozdawczość.
 • Obowiązki placówki wobec pacjentów w związku z kolejkami oczekujących – umożliwienie świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczeń.
 • Sankcje NFZ za naruszenie zasad prowadzenia list oczekujących po zmianach OWU od dnia 1 sierpnia 2019 r.

4. Zasady zbierania oświadczeń pacjentów dotyczących uprawnień do leczenia, roszczenia NFZ w przypadku niewłaściwych oświadczeń.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 25 marca 2020r. w Gdańsku:
AMBER Hotel ***
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk

CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

facebook@2

Odwiedź nas