Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Zawarcie umów z NFZ oznacza dla świadczeniodawcy konieczność wypełnienia wielu zobowiązań, które określone zostały w przepisach prawa oraz w treści umowy. Zobowiązania nie są niezmienne, często wprowadzane są nowelizacje dotyczące warunków realizacji umów, a świadczeniodawca jako podmiot leczniczy musi za zmianami nadążać.

W 2020 r. istotne zmiany w warunkach realizacji umów z NFZ zostały spowodowane wprowadzeniem  20 marca 2020 r. w Polsce stanu epidemii, który wywarł ogromny wpływ na zasady prowadzenia działalności leczniczej.

Szkolenie ma przybliżyć świadczeniodawcom w przystępny sposób ostatnie zmiany, szczególnie te wprowadzone w 2020 roku, dotyczące ogólnych warunków umów z NFZ oraz dotyczące wykonywania działalności leczniczej.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione zasady wypłacania dodatkowych wynagrodzeń dla pielęgniarek, oraz przygotowania się do kontroli z tym związanej, ponieważ istnieje wiele wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa które te kwestie regulują.

 

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, lub uczestniczących w zarządzaniu.

 1. Istotne zmiany w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i innych przepisach prawa dot. udzielania  świadczeń zdrowotnych wprowadzone w czasie stanu epidemii.
 2. Wyłączenie niektórych zobowiązań umownych i wprowadzenie nowych regulacji dla świadczeniodawców na czas trwania epidemii.
 3. Zmiany ogólnych warunków umów, które pozostaną po zakończeniu stanu epidemii.
 4. Zmiana formy udzielania świadczeń w czasie epidemii i warunki ich udzielania.
 5. E-wizyta i e-porada (teleporada): podobieństwa i różnice.
 6. Ochrona danych osobowych a teleporada.
 7. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – omówienie najważniejszych zmian.
 8. Udostępnianie dokumentacji medycznej w czasie epidemii.
 9. Informacja o stanie zdrowia pacjenta i sposób jej przekazywania w czasie epidemii.
 10. Komunikacja z pacjentami w czasie pandemii – rola rejestracji i strony internetowej.
 11. Dodatkowe obowiązki informacyjne  świadczeniodawcy.
 12. Procedura czynności sprawdzających wobec świadczeniodawcy – czym różni się od kontroli NFZ.
 13. Zmiany dotyczące nakładania i egzekwowania kar umownych.
 14. Czy stan epidemii może uzasadniać rozwiązanie umowy z NFZ przez świadczeniodawcę.
 15. Omówienie przesłanek rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń przez świadczeniodawcę i NFZ.
 16. Odpowiedzialność placówki medycznej za zakażenie koronawirusem.
 17. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, wypłacany przez NFZ na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 18. Interpretacje Ministra Zdrowia co do zaliczania składników wynagrodzenia na poczet wzrostu wynagrodzenia 2, Jak się przygotować do kontroli/weryfikacji przez  NFZ sposobu wypłacania wzrostu wynagrodzenia.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia 2020r. w Gdańsku:
AMBER Hotel ***
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk

CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

facebook@2

Odwiedź nas