Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Niedoszacowanie kontraktów zawartych z NFZ oraz niepłacenie w terminie za zaległe nadwykonania zwiększa zadłużenie placówek medycznych. Problem powtarza się co roku – ugody zawarte z NFZ pokrywają wyłącznie część wykonanych usług.

Świadczeniodawca dochodzący roszczeń z tytułu nadwykonań musi wykazać, że świadczenia były wykonane w sytuacji wyjątkowej. Przekonaj się, jakie dowody trzeba zebrać, dochodząc zapłaty za nadwykonania w sądzie.

Dowiedz się w jakich sytuacjach korzystniej jest podpisać ugodę z NFZ!

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki tzw. nadwykonań, przybliżenie ich charakteru prawnego oraz uprawnień świadczeniobiorców do rozliczenia nadwykonań w „ramach” zawartych umów.

Podczas szkolenia przedstawiony zostanie także szczegółowo sposób dochodzenia roszczeń świadczeniodawców w stosunku do NFZ z tytułu zapłaty za świadczenia udzielone ponad limit, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane gównie do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi ale również do osób zajmujących się na bieżąco problematyką rozliczania kontraktów z NFZ oraz sprawozdawczością wykonanych świadczeń.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Zasady, obowiązki stron. Obowiązki sprawozdawcze.
 2. Obowiązek ustawowy wynikający z art. 19 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  Przesłanki stosowania obowiązku z art. 19 ustawy przez pomioty lecznicze.
 3. Relacja pomiędzy umowami zawieranymi z Narodowym Funduszem Zdrowia przez podmioty lecznicze, a art. 19 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
  Definicja „nadwykonań”.

 4. Zasady i sposoby dokonywania przesunięć finansowych w ramach umów (§20-22 załącznika nr 1 rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

 5. Podstawy prawne i uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia do dokonywania jednostronnych korekt w rozliczeniach ze świadczeniodawcami w kontekście świadczeń wykonanych w ramach art. 19 ustawy.
 6. Odmowa zapłaty za nadwykonania. Sposoby dochodzenia roszczeń.
 7. Case study – dochodzenie nadwykonań w praktyce na podstawie wybranego orzecznictwa sądów powszechnych.

_________________________________________________________________________________________________

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 1. Absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 r. zdała egzamin sędziowski., w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.
 2. Adwokat – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.