Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Zapraszamy na szkolenie opierające się na praktycznym postępowaniu i rozliczaniu Pakietu Onkologicznego. Dzięki konwencji warsztatowej, formie dyskusji i możliwości zadawania pytań w trakcie całego spotkania uczestnicy mają możliwość:

 • otrzymania praktycznych przykładów rozwiązań problemów na podstawie pytań i codziennych sytuacji z jakimi spotykają się w codziennej pracy
 • uzyskania odpowiedzi i informacji na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach,
 • wymiany własnych doświadczeń i spostrzeżeń.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Szkolenie polecamy dla pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z NFZ.

 1. Jak wystawiać kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DILO.
 2. Droga pacjenta z kartą DILO.
 3. Rola koordynatora karty DILO.
 4. Rola konsylium.
 5. Techniczne zagadnienia dotyczące DILO.
 6. Prowadzenie list oczekujących po nowelizacji przepisów.
 7. Weryfikowanie uprawnień do leczenia.
 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.
 2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

Szkolenie odbędzie się 8 marca 2019r. w Krakowie:
Hotel Warszawski
ul. Pawia 4-6
31-154 Kraków
www.hotelwarszawski.pl

Hotel usytuowany w centrum Krakowa, naprzeciw Dworca Głównego.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 15:30.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie.OŚWIADCZENIE pobierz

Odwiedź nas