Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1138). Wprowadziła ona m.in. pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny. Wejście w życie tych regulacji wpłynęło istotnie na organizację pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych i szpitalach.

Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 1. Jak wystawiać kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DiLO.

 2. Droga pacjenta z kartą DiLO.

 3. Rola koordynatora karty DiLO.

 4. Rola konsylium.

 5. Techniczne zagadnienia dotyczące DiLO.

 6. Prowadzenie list oczekujących po nowelizacji przepisów.

 7. Weryfikowanie uprawnień do leczenia.
 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
 2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenie odbędzie się 15 maja 2020r. we Wrocławiu:
Hotel InVite****
ul. Hubska 52-54
50-502 Wrocław


CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE – pobierz

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 15:30.

Odwiedź nas