Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Dyrektywa Niskonapięciowa jest jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw. Dotyczy ona sprzętu elektrycznego zasilanego napięciem 50-1000 V prądu przemiennego lub 75-1500 V prądu stałego. Określa, że urządzenie elektryczne może być wprowadzone na rynek tylko wówczas, gdy – po właściwej instalacji, utrzymaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem – nie zagraża bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mienia. Spełnienie wymagań Dyrektywy LVD jest więc niezmiernie istotne, tym bardziej, że sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest w niechlubnej czołówce wyrobów uznawanych za niezgodne z wymaganiami i niebezpieczne.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • szybkiego doboru aktów prawnych – dyrektyw, rozporządzeń, ustaw, norm
 • kompletowania dokumentacji technicznej
 • samodzielnego nadania znaku CE i wystawienie deklaracji zgodności WE

Uczestnicy otrzymają materiały w wersji elektronicznej, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu. Mają również możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez cały czas trwania spotkania.

 1. Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Zakres stosowania dyrektyw.
 3. Wymagania zasadnicze z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, elektromagnetyczną 2014/30/UE, o substancjach niebezpiecznych 2011/65/UE.
 4. Normy zharmonizowane z dyrektywami – wymagania szczegółowe, dobór norm, zasady wyszukiwania.
 5. Deklaracja zgodności.
 6. Tabliczka znamionowa – Oznaczenie CE.
 7. Dokumentacja techniczna urządzeń elektrycznych, przykłady dokumentów.
 8. Omówienie instrukcji obsługi.
 9. Wymagania dla podmiotów gospodarczych – producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor.
 10. Dobór procedury oceny zgodności.
 11. Rola jednostek badawczych.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego udostępnianego na rynku UE.

Niezależny trener, coach i doradca z zakresu oznakowania CE. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie zgodności wyrobów podlegających oznakowaniu CE, specjalizujący się przede wszystkim w maszynach, urządzeniach elektrycznych i środkach ochrony indywidualnej. Ze swoim bogatym doświadczeniem współpracuje z wiodącymi firmami na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Szkolenie odbędzie się 22 czerwca 2022r.

Cena za osobę wynosi 590 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:15:
09:00 – 15:00 zajęcia
15:00 – 15:15  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

facebook@2

Odwiedź nas