Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami prawnymi i technicznymi dotyczącymi budowy i eksploatacji maszyn.
W takcie spotkania m.in.:

 • omówimy aktualne przepisy i obowiązki użytkowników,
 • wskażemy niezbędne elementy dokumentacji maszyny,
 • omówimy, jak wygląda kontrola PIP i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami,
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie,

1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:
– wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE),
– wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).

2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:
– ustawa o systemie oceny zgodności,
– ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (obowiązki podmiotów gospodarczych, administracyjne kary pieniężne).

3. Ocena zgodności maszyn:
– wymagania dyrektywy 2006/42/WE,
– przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100,
– przykłady zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych wydarzeń.

4. Rola norm technicznych w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowywaniu maszyn do wymagań minimalnych:
– struktura norm i ich ważność,
– normy typu A, B i C.

5. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:
– dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
– instrukcja obsługi wg. dyrektywy 2006/42/WE ( zawartość, wymagania PN-EN ISO 12100),
– deklaracja zgodności WE,
– dokumentacja techniczna maszyny,
– dokumentacja maszyny nieukończonej.

6. Modernizacja maszyn:
– wymagania prawne,
– procedura modernizacji.

7. Obowiązki pracodawcy przy wyposażaniu stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne.

8. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika (podstawy prawne, rodzaje kontroli i ich zakres, częstotliwość kontroli, wymagania kwalifikacyjne osób dokonujących kontroli, dokumentowanie kontroli).

9. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku:
– rodzaje i zakres kontroli,
– postępowanie kontrolne w ramach nadzoru rynku,
– środki prawne w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu,
– sankcje (karne) wobec podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby niespełniające wymagań.

10. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
– zakres podmiotowy kontroli PIP,
– postępowanie kontrolne,
– środki prawne,
– wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
– działalność prewencyjno-promocyjna.

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 24 maja 2019r. we Wrocławiu:
Hotel InVite****
ul. Hubska 52-54
50-502 Wrocław
www.hotelinvite.pl

BRAK WOLNYCH MIEJSC

CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 650 zł netto + 23% VAT.
 • 700 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

Odwiedź nas