Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami prawnymi i technicznymi dotyczącymi budowy i eksploatacji maszyn.
W trakcie spotkania m.in.:

 • omówimy aktualne przepisy i obowiązki użytkowników,
 • wskażemy niezbędne elementy dokumentacji maszyny,
 • omówimy, jak wygląda kontrola PIP i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami,
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:

 • wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE),
 • wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).

2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:

 • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  i nadzoru rynku .

3. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

4. Rola norm technicznych  w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowywaniu maszyn do wymagań minimalnych (struktura norm i ich ważność).

5. Obowiązki pracodawcy  przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
 • instrukcja obsługi wg. dyrektywy 2006/42/WE,
 • deklaracja zgodności WE,
 • dokumentacja techniczna maszyny.

7. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika.

8. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych (ochrona przez oddalenie, ochrona przed zgnieceniem, ochrona przez ograniczenie siły i energii).

9. Podstawowe i dodatkowe  techniczne środki ochronne.

10. Modernizacja maszyn (wymagania prawne, procedura modernizacji).

11. Ocena zgodności maszyn (przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100 , przykłady zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych wydarzeń).

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021r.

Cena za osobę wynosi 590,00 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 14:30 zajęcia
14:30 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na pół godziny przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odwiedź nas