Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami prawnymi i technicznymi dotyczącymi budowy i eksploatacji maszyn.
W takcie spotkania m.in.:

 • omówimy aktualne przepisy i obowiązki użytkowników,
 • wskażemy niezbędne elementy dokumentacji maszyny,
 • omówimy, jak wygląda kontrola PIP i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami,
 • uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Szkolenie prowadzi doświadczony Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Służby BHP
 • Kierownicy Utrzymania Ruchu,
 • Dyrektorzy Produkcji,
 • Dyrektorzy Techniczni,
 • Szefowie,
 • Menedżerowie.

1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w UE i w Polsce:

 • wymagania dla maszyn nowych – wymagania zasadnicze (dyrektywa 2006/42/WE),
 • wymagania dla maszyn użytkowanych – wymagania minimalne (dyrektywa 2009/104/WE).

2. System oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych – podstawy prawne, zakres stosowania:

 • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności  i nadzoru rynku .

3. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

4. Rola norm technicznych  w procesie oceny zgodności maszyn i przy dostosowywaniu maszyn do wymagań minimalnych (struktura norm i ich ważność).

5. Obowiązki pracodawcy  przy wyposażaniu stanowisk pracy w  maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Dokumentacja maszyny wczoraj i dziś:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
 • instrukcja obsługi wg. dyrektywy 2006/42/WE,
 • deklaracja zgodności WE,
 • dokumentacja techniczna maszyny.

7. Kontrole maszyn dokonywane przez użytkownika.

8. Eliminacja i ograniczanie zagrożeń mechanicznych (ochrona przez oddalenie, ochrona przed zgnieceniem, ochrona przez ograniczenie siły i energii).

9. Podstawowe i dodatkowe  techniczne środki ochronne.

10. Modernizacja maszyn (wymagania prawne, procedura modernizacji).

11. Ocena zgodności maszyn (przebieg oceny ryzyka wg PN EN ISO 12100 , przykłady zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych wydarzeń).

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Szkolenie odbędzie się 18 marca 2020r. w Warszawie:
Centrum Szkoleniowe ADGAR Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota zlokalizowane zaledwie 4 km od Dworca Centralnego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Blue City.

 

CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 650 zł netto + 23% VAT.
 • 700 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

Odwiedź nas