18 stycznia 2017r. w Katowicach


Zmiany w zasadach prowadzenia działalności leczniczej 
oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych
ze szczególnym uwzględnieniem zasad kontraktowania świadczeń


Od 30 czerwca 2016 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy umożliwiające tworzenie nowych podmiotów leczniczych lub rozwój istniejących z potwierdzeniem celowości ich realizacji przez wojewodę, co będzie miało wpływ na uzyskiwanie w przyszłości środków finansowych z NFZ lub instytucji która ma go zastąpić.

Od 15 lipca 2016 r. z kolei weszły w życie istotne zmiany w ustawie o działalności leczniczej, część z nich nieco ułatwia prowadzenie tej działalności, a część nakłada nowe obowiązki na kierowników tych podmiotów.

Od 1 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Obszerne zmiany dotyczyć więc będą przyszłego kontraktowania świadczeń przez NFZ. Świadczeniodawcy powinni zapoznać się z nowymi zasadami w kryteriach oceny ofert już teraz, by mieć czas na dostosowanie się i przygotowanie dobrej oferty, która zwiększy szansę uzyskania kontraktu z NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

_________________________________________________________________________________________________

 

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ, w szczególności:
• wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
• osób zarządzających podmiotami leczniczymi (zakładami opieki zdrowotnej);
• osób zarządzających podmiotami tworzącymi;
• lekarzy;
• pielęgniarek;
• położnych;
• innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

________________________________________________________________________________________________ 


PROGRAM SZKOLENIA

I. Omówienie zmian w przepisach o działalności leczniczej, obowiązujących od 15 lipca 2016 r.

 1. Zakład leczniczy – definicja, wpływ nowego pojęcia na dotychczas prowadzoną działalność leczniczą.
 2. Tworzenie spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą.
 3. Powrót do tworzenia nowych SP ZOZ.
 4. Zmiany w zasadach pokrywania strat SP ZOZ.
 5. Powoływanie kierowników SP ZOZ – zmiana zasad prowadzenia konkursów.
 6. Możliwość dokonania zmiany podmiotu tworzącego – warunki i zasady.
 7. Zmiany dotyczące warunków udzielania świadczeń, standardy organizacyjne w opiece zdrowotnej.
 8. Regulaminy organizacyjne – czy i w jakim zakresie należy wprowadzić zmiany i w jakim terminie.
 9. Zmiany w obowiązkach rejestracyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą: ubezpieczenia, opinia PIS.
 10. Nowe obowiązki informacyjne kierownika podmiotu leczniczego.
 11. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – na co zwrócić uwagę składając wniosek o wpis lub zmianę wpisu, zmiany dot. wykreślenia z rejestru.
 12. Niekorzystne zmiany w zasadach prowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


II. Udzielanie odpłatnych świadczeń przez SP ZOZ-y, przykłady rozwiązań zastosowanych w szpitalach.

III. Planowane zmiany w zakresie sposobu finansowania i rozliczania wyrobów medycznych – możliwość legalnego współpłacenia przez pacjentów w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych.

IV. Omówienie ostatnich zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na prowadzenie działalności przez świadczeniodawców.

 1. Świadczenia towarzyszące – definicja nowego pojęcia,
 2. Możliwość udzielania świadczeń gwarantowanych na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego - jak zawrzeć umowę, przebieg postępowania, jak realizować taką umowę w sytuacji gdy zawarta jest jednocześnie umowa z NFZ, uprzywilejowana pozycja SP ZOZ.
 3. Opinia wojewody o o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne i AOS, albo o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji o wartości przekraczającej odpowiednio 3 i 2 miliony zł:
 • Czy warto ubiegać się o uzyskanie opinii.
 • Procedura uzyskiwania opinii.
 • Posiadanie pozytywnej opinii a kryteria oceny ofert w kontraktowaniu NFZ.
 • System IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – omówienie projektu Ministra Zdrowia

4. Nowe kryteria oceny ofert stosowane w zawieraniu umów ze świadczeniodawcami przez NFZ

 • Zmiana kompetencji Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia
 • Nowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o zawarcie umowy z NFZ.
 • Zróżnicowanie kryteriów z uwagi na status podmiotu prowadzącego działalność leczniczą i uprzywilejowanie SP ZOZ w tym zakresie.
 • Umowy z NFZ – na jaki czas będą zawierane.
 • Jak dostosować ofertę do wymogów NFZ, w związku ze zmianą kryteriów, aby w przyszłości uzyskać kontrakt - praktyczne wskazówki.
 • Zawieranie umów z NFZ (aneksów) na kolejne okresy rozliczeniowe.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym "Działalność Lecznicza w praktyce". Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2017r. w Katowicach:
Angelo Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
www.viennahouse.com/pl/angelo-katowice

Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.

Osobom zmotoryzowanym zapewniamy bezpłatnie hotelowy parking.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 490,00 zł netto + 23% VAT
 • 540,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 

Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:30, zakończenie planowane jest na 16:00.


Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

  18 stycznia 2017r. w Katowicach

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Lipiec 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26
27
28
30
1
2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5