07 paźdzernika 2014r. w Katowicach

 

Zdarzenia medyczne w praktyce pielęgniarki i położnej

 

Od 1 stycznia 2012r. obowiązują nowe przepisy dodane do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określające zasady i tryb pozasądowego uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Wiedza o nowych możliwościach prawnych dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów jest niezbędna dla wdrożenia prewencyjnych rozwiązań organizacyjnych w każdym podmiocie leczniczym.

W trakcie szkolenia wyjaśniony zostanie zakres odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie medyczne oraz tryb postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Omówione zostaną przykłady zdarzeń medycznych z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa oraz najczęstsze nieprawidłowości wykrywane w praktyce orzeczniczej komisji, w tym w obszarze prowadzenia dokumentacji medycznej.

  _________________________________________________________________________________________________
 

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do:

 • pielęgniarek i położnych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
 • naczelnych pielęgniarek, przełożonych pielęgniarek oraz pielęgniarek oddziałowych,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych (szpitale, chirurgia jednego dnia).

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed komisją wojewódzką.

2. Wyjaśnienie definicji zdarzenia medycznego.

3. Przesłanki odpowiedzialności za zdarzenie medyczne.

4. Przyczyny zdarzenia medycznego. Omówienie przykładów z orzecznictwa:

 • Niezgodna z aktualną wiedzą medyczną diagnoza,
 • Niezgodne z aktualną wiedzą medyczną leczenie,
 • Niezgodne z aktualną wiedzą zastosowanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego
   

5. Następstwa zdarzenia medycznego. Omówienie przykładów z orzecznictwa:

 • Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • Śmierć pacjenta.
   

6. Aktualna wiedza medyczna:

 • Standardy zawodowe,
 • Źródła aktualnej wiedzy medycznej,
 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • Procedury jakościowe i akredytacyjne,
 • Opinie konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny,
 • Opinia biegłego,
 • Udokumentowane kształcenie podyplomowe.
   

7. Kompetencja orzecznicza komisji wojewódzkich. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

8. Właściwość miejscowa i rzeczowa komisji. Znaczenie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

9. Ograniczenia czasowe rozpoznania sprawy przed komisją wojewódzką.

10. Dowody w postepowaniu przed komisją wojewódzką.

11. Dokumentacja medyczna i jej znaczenie. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

12. Zeznania świadków przed komisją wojewódzką. Prawa i obowiązki świadka.

13. Koszty postępowania przed komisją.

14. Odszkodowanie za zdarzenie medyczne. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

15. Wpływ orzeczenia o zdarzeniu medycznym na odpowiedzialność zawodową pielęgniarki i położnej.

16. Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.

17. Statystyka spraw przed wojewódzkimi komisjami.

18. Case study. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Prawnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia. Jest autorką monografii: „Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, głos do orzeczeń sądowych, artykułów i komentarzy na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się 07 października 2014r. w Katowicach:
HOTEL BEST WESTERN KATOWICE ****
ul. Bytkowska 1a
40-147 Katowice
www.bestwesternkatowice.pl


Cena szkolenia wynosi 390 zł netto + 23% VAT.
Podmioty, które zgłoszą swoje uczestnictwo najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oferujemy 10% rabatu.
Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 5% rabatu.
Powyższe rabaty sumują się.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00.


Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE - pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

 
07 paźdzernika 2014r. w Katowicach

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Lipiec 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26
27
28
30
1
2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5