Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy mają na celu zweryfikowanie, czy konkretny pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Dowiedz się, jakie uprawnienia przysługują inspektorowi oraz z czym wiąże się przeprowadzanie kontroli. Przedstawimy symulacje przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP oraz najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące czasu pracy kierowców. Jednym z prelegentów będzie czynny Inspektor Pracy specjalista ds. rozliczania czasu pracy kierowców.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • umiejętność właściwego naliczania kierowcom wszystkich składników wynagrodzenia;
 • uniknięcie roszczeń kierowców za niewypłacone dodatki za pracę oraz diety i ryczałty za nocleg;
 • uporządkowanie dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami i wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy;
 • wykorzystanie wszystkich możliwości prawnych optymalnego rozliczania czasu pracy kierowców;

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Adresatami szkolenia są:
– właściciele firm transportowych,
– spedytorzy,
– pracownicy działu kadr/płac,
– osoby rozliczające kierowców,
– firmy transportowe prywatne,
– firmy państwowe – mające kierowców samochodów osobowych,
_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Zakres kontroli PIP, różnice w stosunku do kontroli ITD
 3. Uprawnienia Inspektora PIP, podstawy prawne działania
 4. Lista obszarów sprawdzanych przez PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie
 5. Symulacja przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP
 6. Akta osobowe pracowników – na co zwraca uwagę inspektor PIP podczas kontroli akt osobowych kierowców
 7. Specyficzne dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych kierowców
 8. Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie badań kierowców – zmiany od 01.04.2015r.
 9. Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów zawieranych na czas określony – zmiany od 02.2016r.
 10. Kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia
 11. Kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
 12. Rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych – najkorzystniejsze rozwiązania
 13. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – sposób naliczania
 14. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – sposób naliczania
 15. Wynagrodzenie za czas choroby – sposób naliczania
 16. Strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ekspert Kancelarii Transportowej KOBEN w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, praktyk prawa transportowego trener z bogatym doświadczeniem praktycznym, absolwent uczelni ekonomicznej, wykładowca wielu renomowanych ośrodków szkoleniowych, autor licznych artykułów z zakresu czasu pracy kierowców. Zajmuje się również obroną przewoźników przed niesłusznie nałożonymi karami przez polskie i zagraniczne służby kontrolne, przygotowuje firmy do kontroli służb kontrolnych, doradza jak nie zabłądzić w gąszczu zmieniających się przepisów w dziedzinie transportu.

Główny Specjalista ds. rozliczania czasu pracy kierowców Państwowej Inspekcji Pracy
– inspektor z długoletnim i bogatym doświadczeniem, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli pracodawców transportu zarówno pod względem czasu pracy jak i czasu jazdy, postojów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców, znający praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców w kontekście przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy o czasie pracy kierowców i Rozporządzenia WE 561/2006, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.