Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Aktualnie jednym z największych problemów związanych z rozliczaniem kierowców są ryczałty za noclegi w kabinach, gdyż w tym zakresie nie ma jednolitości orzecznictwa i stanowisk urzędowych. Płacić ryczałty czy uznać, że kierowca ma zapewniony bezpłatny nocleg w rozumieniu przepisów o podróżach służbowych, to największy dylemat firm transportowych…

Ciągle wiele wątpliwości budzą również przepisy dotyczące czasu pracy kierowców samozatrudnionych zwłaszcza w aspekcie wykonywania usług na rzecz kilku podmiotów. Ciągle wiele pytań dotyczy także tego, jakie czynności zaliczać do czasu pracy samozatrudnionych, a jakich nie i czym różni się ich czas pracy od kierowców etatowych? Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości w tym zakresie.

Wielu pracodawców zastanawia się również nad tym, czy zmiany w czasie pracy wprowadzone do Kodeksu pracy w sierpniu 2013 r. dotyczą kierowców?
Na te i wiele innych pytań dotyczących bieżących zagadnień związanych z czasem pracy kierowców uzyskacie państwo odpowiedzi w trakcie proponowanego szkolenia.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli firm transportowych,
 • przewoźników,
 • zarządzających transportem,
 • kadry kierowniczej,
 • kierowców,
 • pracowników działów kadr i księgowości,
 • specjalistów ds. transportu,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy kierowców.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umów o pracę:

 • Jakie są maksymalne okresy czasu pracy i prowadzenia pojazdów do 3,5 t i powyżej 3,5 t?
 • Jak prawidłowo udzielać kierowcom odpoczynków dziennych?
 • Kiedy możliwe jest skorzystanie ze skróconego odpoczynku tygodniowego?
 • Jak zorganizować czas pracy kierowcy w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Jakie dodatkowe czynności wlicza się do czasu pracy kierowcy?
 • Jakie są obowiązkowe przerwy w czasie pracy kierowców?
 • Jak na planowanie czasu pracy wpływa praca w porze nocnej?
 • Jak planować i rozliczać dyżury kierowcom?
 • Jak rozliczać nadgodziny kierowców jeżdżących w załodze 1- a jak w 2-osobowej?
 • Czy warto wprowadzać ryczałty za nadgodziny i pracę w nocy?
 • Jakie są ograniczenia pracy w nadgodzinach w przypadku kierowców?
 • Czy dla kierowców trzeba prowadzić klasyczną ewidencję czasu pracy?
 • Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy kierowców?

2. Czas pracy kierowców samozatrudnionych:

 • Jakie czynności stanowią czas pracy dla kierowców prowadzących własne działalności gospodarcze?
 • Jakie są ograniczenia czasu pracy dla takich kierowców?
 • Jakie przerwy należy zapewniać kierowcom samozatrudnionym?
 • Czy zmiany dotyczące kierowców samozatrudnionych objęły również kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy samozatrudnionego?
 • Jak planować i rozliczać czas pracy kierowcy pracującego na zlecenie w kilku firmach?
 • Za co grożą kary przy błędach dotyczących czasu pracy kierowców samozatrudnionych?

3. Podróże służbowe kierowców:

 • Jakie konsekwencje będą wiązały się ze wskazaniem kilku państw docelowych w zagranicznej podróży służbowej?
 • Czy rozliczając jedną podróż służbową według różnych stawek diet trzeba wprowadzić nowe obowiązki dokumentacyjne dla kierowców?
 • Jak od marca 2013 r. zmniejsza się kwoty diet w podróżach krajowych?
 • Czy uległy zmianie zasady wypłaty ryczałtów za nocleg w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych?
 • Jak liczyć czas podróży krajowej stanowiącej odcinek podróży zagranicznej?

4. Wynagrodzenia kierowców:

 • Z jakich składników powinna się składać siatka płac kierowców?
 • Czy wynagrodzenie zasadnicze kierowcy może być niższe od płacy minimalnej?
 • Jak i za co premiować kierowców?
 • Kiedy grozi firmie kara 8.000 zł za nieprawidłowe wynagradzanie kierowców?
 • Jak rozliczać ryczałty za nadgodziny i pracę w nocy dla kierowców?
 • Czy kierowcy mogą otrzymywać ryczałty za dyżury?
 • Jak najkorzystniej rozliczać diety kierowcom?
 • Kiedy istnieje obowiązek wypłaty ryczałtów za nocleg kierowcy?