Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1138). Wprowadziła ona m.in. pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny. Wejście w życie tych regulacji wpłynęło istotnie na organizację pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych i szpitalach.

Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW


Szkolenie jest adresowane do pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Jak wystawiać kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DILO.
  2. Droga pacjenta z kartą DILO.
  3. Rola koordynatora karty DILO.
  4. Rola konsylium.
  5. Techniczne zagadnienia dotyczące DILO.
  6. Prowadzenie list oczekujących po nowelizacji przepisów.
  7. Weryfikowanie uprawnień do leczenia.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

  1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
  2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.