Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1138). Wprowadziła ona m.in. pakiet kolejkowy i pakiet onkologiczny. Wejście w życie tych regulacji wpłynęło istotnie na organizację pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, w poradniach specjalistycznych i szpitalach.

Zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Udział w szkoleniu stanowić będzie nie tylko podstawę do poprawy bieżącej pracy uczestników w placówkach medycznych, ale także nabycie umiejętności dotyczących optymalizacji przychodu poprzez korzystne rozliczenie świadczeń z NFZ.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzącego szkolenie, który posiada duże doświadczenie w organizacji oraz rozliczaniu świadczeń onkologicznych.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z NFZ.

PROGRAM:

  1. Jak wystawiać kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DiLO.
  2. Ścieżka pacjenta z kartą DiLO (Etapy diagnostyki i leczenia w ramach pakietu onkologicznego).
  3. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny – konsylium.
  4. Rola koordynatora w diagnostyce i leczeniu onkologicznym.
  5. Praktyczne zagadnienia dotyczące obsługi karty DiLO.
  6. Kodowanie i rozliczenie świadczeń onkologicznych (czyli karta DiLO i nie tylko)
  7. Zmiany w organizacji świadczeń onkologicznych: Kompleksowa Opieka Onkologiczna oraz Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej.
  8. Prowadzenie list oczekujących po nowelizacji przepisów.

PROWADZĄCY:

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Wieloletni pracownik Działu Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od kilkunastu lat pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego. Odpowiedzialny za organizację i rozliczenie świadczeń udzielonych w ramach Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Obecnie na stanowisku Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych. Czynnie uczestniczy we wdrożeniu założeń pilotażu krajowej sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku.