Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z organizacją pracy w AOS. W oparciu o aktualne przepisy omówimy zasady i wskażemy proste kroki, które pozwolą na usprawnienie działalności, zwiększenie efektywności i podniesienie standardów pracy w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego.

Szkolenie prowadzone jest w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów. Omawiane będą praktyczne przykłady i codzienne sytuacje. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać odpowiedzi i informacje na problemy dotyczące wykonywania zadań w ich konkretnych placówkach, a jednocześnie wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników działów statystyki, osób odpowiedzialnych za rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ, rejestracja oraz osób zajmujących się prowadzeniem archiwum i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

  1. Omówienie zmian w ustawie o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych – harmonogramy.
  2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
  3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
  4. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
  5. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum. 
  6. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.
  1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
  2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2020r. we Wrocławiu:
Hotel InVite****
ul. Hubska 52-54
50-502 Wrocław


CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE – pobierz

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 15:30.

Odwiedź nas