Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

  1. Omówienie zmian w ustawie o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych – harmonogramy
  2. Zapisy na listę oczekujących. Całość obsługi kolejek oczekujących.
  3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejek oczekujących.
  4. Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.
  5. Archiwizacja dokumentacji medycznej i organizacja archiwum.
  6. Udostępnianie i kopiowanie dokumentacji medycznej.

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników działów statystyki, osób odpowiedzialnych za rozliczenie wszelkich świadczeń z NFZ, rejestracja oraz osób zajmujących się prowadzeniem archiwum i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

  1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej.Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
  2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.