Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest odrębną dziedziną techniki nie mającą żadnych cech wspólnych z jakąkolwiek technologią obróbki metali. Zapraszamy do uczestnictwa w kursach z dziedziny technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych służących doskonaleniu kwalifikacji pracowników. W odróżnieniu od innych szkoleń łączą one teorię z doradztwem i konsultacjami. Trenerzy na bieżąco wyjaśniają wszelkie problemy i odpowiadają na pytania uczestników.

Program szkolenia zawiera również osobą część konsultacyjno – doradczą, w czasie której omawiane są konkretne problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się uczestnicy szkolenia, w oparciu o przywiezione przez nich wadliwe wyroby i np. wypraski z wlewkami.

Powyższe szkolenie może zostać zrealizowane przez profesjonalnych wykładowców dla jednej organizacji w dowolnym miejscu i terminie. Wówczas szkolenie połączone jest z ćwiczeniami (3-4 godz.) prowadzonymi przy maszynach pracujących, analizą problemów technologicznych, dyskusją procedur i wad wyrobów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

_________________________________________________________________________________________________

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup pracowników technicznych nowoczesnego zakładu oraz wyjaśnienie wielu kontrowersyjnych problemów związanych z produkcją i stanem oprzyrządowania, gospodarką materiałową.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW

 • Technolodzy
 • Inżynierowie produkcji
 • Pracownicy narzędziowni
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Pracownicy kontroli jakości i obsługi ruchu

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I i II

 1. Jakość wyrobów wtryskiwanych i efektywność produkcji – uwarunkowania, dokumentacji.

 2. Wady ukryte i reklamacja wyrobów.
 3. Warunki odbioru, awaryjność form – postępowanie zapobiegawcze.

 4. Wpływ konstrukcji formy na wady wyrobów.

 5. Doraźne naprawy form wtryskowych.

 6. Procedury usuwania wad wyrobów.

 7. Systematyczne ustawianie, kontrola i optymalizacja procesu wtryskiwania (ekrany).

 8. Warunki wtrysku wybranych tworzyw przetwarzanych w zakładzie.

 9. Wykorzystanie wtryskarek i ich wyposażenia.

 10. Zabiegi technicznej obsługi wtryskarek.

 11. Stosowanie metod statystycznych SPC do bieżącej kontroli produkcji – zdolności produkcyjne.

_________________________________________________________________________________________________

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Andrzej Zwierzyński, Szymon Zięba – wywodzą się z Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Produkcji – Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i mają zarówno doświadczenie dydaktyczne, jak też – dzięki wieloletniej pracy w przemyśle – dużą wiedzę praktyczną: technologiczną i konstrukcyjną. Każdy z nich potrafi obsługiwać nowoczesne wtryskarki i określać poprawność prowadzonego procesu i jakość formy.