Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie najlepszych rozwiązań przy zatrudnianiu pracowników,
 • wskazanie nowych możliwości przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • informacje o optymalizacji kosztów zatrudniania,
 • zaprezentowanie nowe możliwości w outsoucingu,
 • przypomnienie o konsekwencjach błędnych rozwiazań w zarządzaniu kadrami.

Korzyści dla uczestników:

 • utrwalenie wiadomości,
 • zapoznanie się z najlepszymi praktykami,
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia,
 • możliwość zapoznania się z nowymi możliwościami na rynku pracy.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie polecamy dla:

 • Kierowników,
 • Dyrektorów
 • Właścicieli i udziałowców firm,
 • Pracowników działów kadr, płac i HR.

_________________________________________________________________________________________________


METODOLOGIA

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • ćwiczenia;
 • dyskusje, wymiana doświadczeń.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Zarządzanie podmiotem:

 • cykl funkcjonowania pracownika w organizacji,
 • okresy funkcjonowania firm,
 • czas wykonywania zadań – dni, tygodnie, miesiące i lata,
 • właściwe planowanie wykorzystania pracy pracowników,
 • konieczność zapewnienia ciągłości wykonywanych zadań przez pracowników.


MODUŁ II. Optymalizacja kosztów zatrudnienia:

 • podstawowe koszty zatrudniania pracownika,
 • pozostałe zobowiązania pracodawcy na rzecz pracownika,
 • możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia,
 • zmiany w organizacji w celu ograniczania kosztów zatrudnienia.

MODUŁ III. Ograniczanie nadgodzin: 

 • wymiar czasu pracy,
 • harmonogram pracy – prawidłowe planowanie,
 • systemy czasu pracy,
 • zasady przy rozliczaniu nadgodzin.


MODUŁ IV. Outsourcing:

 • outsourcing zadań,
 • wydzielanie zadań w hr,
 • dokumentacja pracownicza,
 • leasing pracowniczy,
 • agencje zatrudnienia,
 • wady i zalety outsourcingu.

MODUŁ V. Zatrudnianie cudzoziemców:

 • wymogi formalne przy zatrudnianiu obcokrajowców,
 • zgłoszenia chęci zatrudniania obcokrajowców z wybranych państw do Powiatowych Urzędów Pracy,
 • zezwolenia na pracę,
 • źródła pozyskiwania obcokrajowców na rynku polskim,
 • szanse i zagrożenia przy zatrudnianiu obcokrajowców.

MODUŁ VI. Konsekwencje błędnych rozwiązań w zarządzaniu personelem:

 • wykroczenia oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy,
 • wykroczenia,
 • przestępstwa,
 • odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność firmy.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.