Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Jakie jednostki mogą być zwolnione z obowiązku raportowania list oczekujących?


Na wizytę do specjalisty i zabiegi, pacjenci czekają w długich kolejkach. Społeczeństwo jest coraz słabsze, bo chorują nie tylko osoby starsze, ale też dzieci i młodzież. Wiele chorób, które dawniej występowały u osób powyżej 60. roku życia, dziś dotykają młodsze pokolenie, jak chociażby cukrzyca.

Pojawia się wiele nieznanych dotąd schorzeń, tzw. cywilizacyjnych. W związku z tym mamy wiele nowych specjalizacji. Placówki medyczne, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), prowadzą listy oczekujących i rejestrują pacjentów. Każdy otrzymuje informację o terminie wizyty u lekarza. Jeśli placówka medyczna przekłada termin badania, musi poinformować pacjenta, ustalając dogodny, nowy termin.

Wytyczne tworzenia i odczytywania list oczekujących.

Wytyczne tworzenia i odczytywania list pacjentów oczekujących w kolejkach, usprawniają system medyczny. O kolejności wizyty u specjalisty decyduje przede wszystkim stan zdrowia pacjenta. Jeśli przypadek jest pilny, chory przyjmowany jest natychmiast. Pacjent może też w każdej chwili, sprawdzić wolny termin na interesujące go świadczenie, drogą internetową. Ośrodki medyczne sprawnie obsługują system elektroniczny, poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla służby zdrowia. Dzięki temu na bieżąco znają zmieniające się przepisy. Ze szkoleń firmy Agamon korzystają m.in. dyrektorzy, lekarze, pracownicy administracyjni, kadrowe oraz pielęgniarki, zarówno placówek prywatnych, jak i publicznych.

Placówki zwolnione z obowiązku raportowania list oczekujących.

Ośrodki świadczące usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, są zwolnione z obowiązku wpisywania na listę oczekujących, terminu udzielenia świadczenia oraz raportowania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Placówki medyczne, które świadczą opiekę paliatywną i hospicyjną, (nie w warunkach ambulatoryjnych) oraz perinatalną opiekę paliatywną, są zwolnione z obowiązku raportowania list oczekujących. Do nich należą: oddziały medycyny paliatywnej, hospicja stacjonarne i domowe, z wyjątkiem przypadków, kiedy udzielane są świadczenia, z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej.

Pacjenci z prawem do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia.

Na liście oczekujących nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie. Prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia mają:

· osoby będące w stanach nagłych,

· zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

· zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

· inwalidzi wojenni i wojskowi,

· kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zgodnie z ustawą,

· uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Listy oczekujących zostały opracowane po to, żeby zapewnić pacjentom lepszy dostęp do diagnozowania oraz leczenia. Chorzy mogą szybciej dowiedzieć się, które placówki oferują interesujące ich świadczenia. Nie muszą już oczekiwać w kolejkach, na otrzymanie recepty. Dzięki listom nie są blokowane terminy wizyt do lekarzy. Taka sytuacja często miała miejsce, gdyż pacjenci rejestrowali się nawet do kilkunastu specjalistów. Kolejną i najważniejszą zaletą jest możliwość wczesnego wykrywania zmian nowotworowych i większa szanse na wyleczenie.

fundusz zdrowia

Author: adminAgamon

Date: 2 września 2020